حجامت و زالو درمانی و حلزون تراپی

آیا حجامت باعث سفید شدن پوست صورت و بدن میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/03/10
 • 9 پاسخ
حجامت و زالو درمانی و حلزون تراپی

آیا زن شیرده میتواند حجامت کند

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 3 پاسخ
حجامت و زالو درمانی و حلزون تراپی

قبل از حجامت چی بخوریم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 5 پاسخ
حجامت و زالو درمانی و حلزون تراپی

قبل از زالو درمانی چه بخوریم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 4 پاسخ
حجامت و زالو درمانی و حلزون تراپی

آیا حجامت برای پوست صورت مفید است و خوبه

 • سوال کاربر
 • 1401/03/19
 • 4 پاسخ
حجامت و زالو درمانی و حلزون تراپی

قبل از حجامت چه چیزهایی نباید خورد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 3 پاسخ
حجامت و زالو درمانی و حلزون تراپی

آیا حجامت برای جوش صورت خوبه

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 2 پاسخ
حجامت و زالو درمانی و حلزون تراپی

آیا زالو درمانی برای جوش صورت خوبه

 • سوال کاربر
 • 1401/11/20
 • 2 پاسخ
حجامت و زالو درمانی و حلزون تراپی

آیا حلزون برای پوست صورت خوب و مفید است

 • سوال کاربر
 • 1402/01/10
 • 2 پاسخ
حجامت و زالو درمانی و حلزون تراپی

هر چند وقت یکبار باید حلزون تراپی کرد

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 2 پاسخ
حجامت و زالو درمانی و حلزون تراپی

هر چند وقت یکبار باید زالو انداخت

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 2 پاسخ
حجامت و زالو درمانی و حلزون تراپی

هر چند وقت یکبار باید حجامت کرد

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 2 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی