پزشکی

آیا میتوان قرص جویدنی را با آب خورد و میشود قورت داد

 • سوال کاربر
 • 1401/09/05
 • 7 پاسخ
پزشکی

آیا طحال همان کبد است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 10 پاسخ
پزشکی

آیا کم خونی باعث لک پوست صورت و لکه بینی میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/03/18
 • 7 پاسخ
پزشکی

برای سرفه چی خوبه

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 9 پاسخ
پزشکی

برای سرفه خشک چی خوبه

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 6 پاسخ
پزشکی

برداشتن خال سرطانی چگونه است و عوارض برداشتن خال های سرطانی

 • سوال کاربر
 • 1401/03/19
 • 4 پاسخ
پزشکی

آیا زن ها مثانه دارند

 • سوال کاربر
 • 1401/03/29
 • 3 پاسخ
پزشکی

برای صدا گرفتگی چی خوبه

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 4 پاسخ
پزشکی

برای اسهال چی خوبه و چی بخوریم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 5 پاسخ
پزشکی

آیا دارویی برای کاهش اشتها وجود دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/09/05
 • 7 پاسخ
پزشکی

آیا سرما باعث سرماخوردگی میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 4 پاسخ
پزشکی

برای یبوست شدید چه باید کرد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 5 پاسخ
پزشکی

برای سرماخوردگی چی بخوریم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 4 پاسخ
پزشکی

آیا بغض باعث تیروئید میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 2 پاسخ
پزشکی

برای یبوست چی خوبه و چه چیزی باعث رفع یبوست میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 5 پاسخ
پزشکی

چه چیزی باعث میشود قد بلند شود

 • سوال کاربر
 • 1401/04/02
 • 3 پاسخ
پزشکی

آیا میتوان شب با لنز خوابید و میشود؟

 • سوال کاربر
 • 1401/08/28
 • 4 پاسخ
پزشکی

برای قطع سرفه چه کنیم و چی خوبه؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 2 پاسخ
پزشکی

آیا هر لکه سفیدی پیسی است

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 3 پاسخ
پزشکی

آیا داروی جمسیتابین ریزش مو دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/12/06
 • 4 پاسخ
پزشکی

آیا دارویی برای درمان زودانزالی وجود دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/09/02
 • 2 پاسخ
پزشکی

آیا برای کشت ادرار باید ناشتا باشیم

 • سوال کاربر
 • 1401/11/24
 • 4 پاسخ
پزشکی

آیا برای گلو درد چه خوب است و چی خوبه بخوریم

 • سوال کاربر
 • 1401/11/22
 • 2 پاسخ
پزشکی

آیا برای سونوگرافی باید ناشتا بود

 • سوال کاربر
 • 1401/11/26
 • 4 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی