حیوانات خانگی

آیا هزارپا وارد گوش میشود

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 4 پاسخ
حیوانات خانگی

آیا میتوان عروس هلندی را به مسافرت برد یا در خانه تنها گذاشت

 • سوال کاربر
 • 1401/09/05
 • 9 پاسخ
حیوانات خانگی

آیا طوطی برزیلی حرف میزند

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 9 پاسخ
حیوانات خانگی

آیا اردک پرواز میکند

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 4 پاسخ
حیوانات خانگی

چرا جوجه عروس هلندی زیاد میخوابه

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 3 پاسخ
حیوانات خانگی

چرا عروس هلندی از آب میترسه

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 3 پاسخ
حیوانات خانگی

چرا عروس هلندی دهنشو باز میکنه

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 2 پاسخ
حیوانات خانگی

آیا بیسکویت برای سگ مضر است

 • سوال کاربر
 • 1401/03/27
 • 4 پاسخ
حیوانات خانگی

آیا چنگ گربه خطرناک است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 7 پاسخ
حیوانات خانگی

چرا جوجه عروس هلندی سر لاک نمیخوره

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 2 پاسخ
حیوانات خانگی

چه چیزی باعث مرگ عروس هلندی میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 2 پاسخ
حیوانات خانگی

برای درمان و رفع و از بین بردن یبوست سگ چی خوبه

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 3 پاسخ
حیوانات خانگی

آیا گربه نجس است

 • سوال کاربر
 • 1401/03/02
 • 8 پاسخ
حیوانات خانگی

چرا گربه غذا نمیخوره

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 4 پاسخ
حیوانات خانگی

هر چند وقت یکبار باید گربه را شست

 • سوال کاربر
 • 1402/01/01
 • 2 پاسخ
حیوانات خانگی

چرا عروس هلندی بالا میاره

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 3 پاسخ
حیوانات خانگی

چرا عروس هلندی بی حال است

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 2 پاسخ
حیوانات خانگی

هر چند وقت یکبار باید سگ را شست

 • سوال کاربر
 • 1402/01/03
 • 2 پاسخ
حیوانات خانگی

علت باز کردن پا طوطی برزیلی

 • سوال کاربر
 • 1402/09/29
 • 1 پاسخ
حیوانات خانگی

چرا عروس هلندی پرهاشو میکنه

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 2 پاسخ
حیوانات خانگی

آیا سگ برای بچه ضرر دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 2 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی