زیبایی دندان

راه حل های خانگی برای سفید شدن دندان چیست؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 7 پاسخ
زیبایی دندان

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی میتوان مسواک زد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/13
 • 4 پاسخ
زیبایی دندان

لیفت لثه با لیزر بهتر است یا با عمل جراحی بهتره

 • سوال کاربر
 • 1401/03/20
 • 4 پاسخ
زیبایی دندان

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی میتوان ارتودنسی کرد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/07
 • 6 پاسخ
زیبایی دندان

برای رفع و از بین بردن تیرگی و سیاهی لثه چه باید کرد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/24
 • 4 پاسخ
زیبایی دندان

برای ورم دندان چی خوبه

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 5 پاسخ
زیبایی دندان

آیا برای کشیدن دندان عکس لازم است

 • سوال کاربر
 • 1401/11/22
 • 4 پاسخ
زیبایی دندان

آیا جوش شیرین دندان را سفید میکند

 • سوال کاربر
 • 1401/08/07
 • 3 پاسخ
زیبایی دندان

چه چیزهایی باعث زیبایی ظاهری میشود

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 3 پاسخ
زیبایی دندان

آیا برای جرم گیری دندان بی حسی میزنن

 • سوال کاربر
 • 1401/09/01
 • 3 پاسخ
زیبایی دندان

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی میتوان دندان کشید

 • سوال کاربر
 • 1401/03/16
 • 5 پاسخ
زیبایی دندان

آیا دندان لق سفت میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 2 پاسخ
زیبایی دندان

چه چیزی باعث پیری زودرس میشود؟

 • سوال کاربر
 • 1402/01/01
 • 4 پاسخ
زیبایی دندان

چرا دندان مصنوعی شل میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 2 پاسخ
زیبایی دندان

هر چند وقت یکبار باید مسواک رو عوض کرد

 • سوال کاربر
 • 1402/01/01
 • 2 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی