آشپزی

با عدس پلو چی بخوریم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 11 پاسخ
آشپزی

نحوه و طریقه درمان سوزش زبان بعد از خوردن کیوی و آناناس

 • سوال کاربر
 • 1402/01/03
 • 2 پاسخ
آشپزی

آیا ثعلب خراب میشود و تاریخ انقضا دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 6 پاسخ
آشپزی

آیا شیره انگور چاق میکند

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 10 پاسخ
آشپزی

آیا میتوان جگر را در فریزر نگهداری کرد

 • سوال کاربر
 • 1401/11/20
 • 5 پاسخ
آشپزی

آیا کپک ترشی خطرناک است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 8 پاسخ
آشپزی

کاهو پیچ بهتر است یا کاهو معمولی سالادی بهتره

 • سوال کاربر
 • 1401/03/15
 • 4 پاسخ
آشپزی

آیا دمنوش پنیرک قاعده آور است

 • سوال کاربر
 • 1401/11/29
 • 4 پاسخ
آشپزی

نحوه و طریقه درمان سوزش زبان بعد از خوردن انجیر

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 2 پاسخ
آشپزی

چرا فسنجون روغن نمیندازه

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 7 پاسخ
آشپزی

آیا روغن زیتون کلسترول دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 3 پاسخ
آشپزی

آیا برگ کرفس قابل استفاده است

 • سوال کاربر
 • 1401/03/23
 • 4 پاسخ
آشپزی

چرا فسنجون تلخ میشه

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 2 پاسخ
آشپزی

برای گرفتن تندی غذا چه کار کنیم؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 3 پاسخ
آشپزی

با غذای شور چه کنیم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 3 پاسخ
آشپزی

آیا عسل طبیعی شکرک میزند

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 3 پاسخ
آشپزی

طبع چه غذاهایی و کدام غذاها گرم است؟

 • سوال کاربر
 • 1401/03/14
 • 4 پاسخ
آشپزی

چرا قورمه سبزی تلخ میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 5 پاسخ
آشپزی

برای خوش رنگ شدن سوپ جو چه کنیم

 • سوال کاربر
 • 1401/11/24
 • 5 پاسخ
آشپزی

برای گرفتن شوری غذا چه کار کنیم؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 5 پاسخ
آشپزی

چرا سیر ترشی سبز میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 4 پاسخ
آشپزی

آیا طبع قهوه سرد است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 6 پاسخ
آشپزی

برای خوشرنگ شدن ماکارونی چه کنیم

 • سوال کاربر
 • 1401/11/27
 • 6 پاسخ
آشپزی

برای ظهر چی درست کنیم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 3 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی