مزوتراپی

آیا مزوتراپی باعث چاقی صورت میشود؟ و تاثیر دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 6 پاسخ
مزوتراپی

آیا مزوتراپي برای رفع و از بین بردن غبغب تاثیر دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/21
 • 3 پاسخ
مزوتراپی

مراقبت های بعد از میکرونیدلینگ و مزوتراپی چیست؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 3 پاسخ
مزوتراپی

مزوژل بهتره یا مزوتراپی

 • سوال کاربر
 • 1401/01/12
 • 4 پاسخ
مزوتراپی

آیا میکرونیدلینگ همراه با مزو خوبه و امکان پذیر است؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/16
 • 3 پاسخ
مزوتراپی

عوارض میکرونیدلینگ و مزوتراپی چیست؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/12
 • 3 پاسخ
مزوتراپی

آیا مزوتراپي برای صورت درد دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/21
 • 3 پاسخ
مزوتراپی

رفع و از بین بردن تیرگی و سیاهی زیر چشم با مزوتراپی

 • سوال کاربر
 • 1401/01/27
 • 3 پاسخ
مزوتراپی

آیا مزوتراپی غبغب دائمی است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/12
 • 4 پاسخ
مزوتراپی

آیا تزریق و استفاده از مزوتراپی باعث ریزش مو میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/03/17
 • 3 پاسخ
مزوتراپی

بهترین زمان مزوتراپی بعد از کاشت ابرو

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 2 پاسخ
مزوتراپی

هر چند وقت یکبار باید مزوتراپی کرد

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 2 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی