جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی میتوان استخر رفت

 • سوال کاربر
 • 1401/01/22
 • 10 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا برای عمل جراحی زیبایی بینی باید کاشت ناخن را برداشت

 • سوال کاربر
 • 1401/03/07
 • 10 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

چرا جراحان بینی خودشان را عمل جراحی زیبایی نمیکنند

 • سوال کاربر
 • 1401/03/14
 • 7 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

چرا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی زشت شدم

 • سوال کاربر
 • 1401/03/11
 • 9 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی میتوان روزه گرفت

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 14 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

عمل جراحی زیبایی بینی در بیمارستان بهتر است یا کلینیک

 • سوال کاربر
 • 1401/03/28
 • 6 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا چسب بینی ضد آب است

 • سوال کاربر
 • 1401/03/14
 • 5 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا جیغ و داد زدن بعد از عمل جراحی زیبایی بینی ضرر دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/17
 • 7 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا مصرف و کشیدن قلیان برای عمل بینی ضرر دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 15 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا خندیدن بعد از عمل جراحی زیبایی بینی بد است و ضرر دارد؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 16 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

چرا باید بعد از عمل جراحی زیبایی بینی بستنی بخوریم

 • سوال کاربر
 • 1401/03/14
 • 3 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

عمل جراحی زیبایی بینی | گوشتی - استخوانی - بدون بیهوشی - مشاوره رایگان

 • سوال کاربر
 • 1401/02/21
 • 3 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا عمل جراحی پولیپ بینی خطرناک است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/21
 • 7 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا قوز بینی بعد از عمل جراحی زیبایی بر میگردد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 6 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

چند وقت بعد از عمل بینی میشه باردار شد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 8 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

چرا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی پریود نشدم

 • سوال کاربر
 • 1401/03/11
 • 5 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا عمل جراحی انحراف بینی درد دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/21
 • 5 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا کجی بینی بعد از عمل جراحی زیبایی بینی طبیعی است

 • سوال کاربر
 • 1401/03/08
 • 6 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی گونه میاریم

 • سوال کاربر
 • 1401/03/08
 • 6 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

قبل از عمل جراحی زیبایی بینی چی بخوریم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 5 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا آبریزش بینی بعد از عمل جراحی زیبایی بینی طبیعی است

 • سوال کاربر
 • 1401/03/08
 • 5 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی میتوان مسواک زد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/13
 • 4 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی بستری میشویم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 7 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

چرا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی خون بالا میارن

 • سوال کاربر
 • 1401/03/11
 • 5 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی