جراحی زیبایی بینی

آیا خندیدن بعد از عمل جراحی زیبایی بینی بد است و ضرر دارد؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 11 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا مصرف و کشیدن قلیان برای عمل بینی ضرر دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 9 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی بستری میشویم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 6 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی میتوان روزه گرفت

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 11 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی میتوان استخر رفت

 • سوال کاربر
 • 1401/01/22
 • 7 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

عمل جراحی زیبایی بینی | گوشتی - استخوانی - بدون بیهوشی - مشاوره رایگان

 • سوال کاربر
 • 1401/02/21
 • 1 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

چند وقت بعد از عمل جراحی زیبایی بینی باید چسب زد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/15
 • 8 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا قوز بینی بعد از عمل جراحی زیبایی بر میگردد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 4 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا عمل جراحی پولیپ بینی خطرناک است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/21
 • 3 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

چند وقت بعد از عمل بینی میشه باردار شد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 6 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی میتوان فین کرد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 6 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی میتوان از عینک استفاده کرد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 10 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا عمل جراحی زیبایی بینی باعث لاغری میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/01/16
 • 4 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی نباید خندید

 • سوال کاربر
 • 1401/01/18
 • 5 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا عمل جراحی زیبایی بینی باعث تنگی نفس می شود؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/11
 • 6 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل بینی صورت جوش میزند

 • سوال کاربر
 • 1401/01/12
 • 4 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

قبل از عمل جراحی زیبایی بینی چی بخوریم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 4 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی میتوان فوتبال بازی کرد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/17
 • 6 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بینی بعد از عمل رشد میکند

 • سوال کاربر
 • 1401/01/15
 • 4 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا عمل جراحی پولیپ بینی بیهوشی دارد؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/21
 • 4 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا عمل جراحی انحراف بینی درد دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/21
 • 3 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

چند وقت بعد از تزریق کورتون ورم بینی میخوابد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 3 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی میتوان ارتودنسی کرد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/07
 • 5 پاسخ
جراحی زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی باید ماساژ داد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/08
 • 3 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی