تزریق ژل و فیلر

بعد از تزریق ژل چه نکاتی را باید رعایت کرد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 2 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

میزان مدت زمان ماندگاری تزریق فیلر سیتوسیال چقدر است؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/21
 • 1 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

جلوگیری از کبودی بعد از تزریق ژل

 • سوال کاربر
 • 1400/09/10
 • 2 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

مدت زمان ماندگاری فیلر گودی زیر چشم چقدر است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/15
 • 2 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

فرق و تفاوت مزوژل با فیلر زیر چشم در چیست؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 1 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

مدت زمان ماندگاری فیلر الانسه چقدر است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/15
 • 2 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

میزان مدت زمان ماندگاری فیلر هایومکس چقدر است؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 1 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

مراقبت های بعد از تزریق ژل خط خنده و خط اخم چیست؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/17
 • 2 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

ورم بعد از تزریق ژل چند روز طول میکشد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/18
 • 2 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

پرواز بعد از تزریق ژل به لب چگونه باشد؟ و مسافرت با هواپیما

 • سوال کاربر
 • 1401/01/18
 • 1 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

ماندگارترین مدت زمان فیلر لب کدام است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 1 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

تزریق ژل به صورت چه عوارضی دارد

 • سوال کاربر
 • 1400/09/10
 • 3 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

تزریق ژل گونه چقدر دوام و ماندگاری دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/16
 • 1 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

مدت زمان ماندگاری تزریق فیلر گونه چقدر است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/17
 • 1 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

مدت زمان ماندگاری فیلر در صورت چقدر است؟

 • سوال کاربر
 • 1401/03/02
 • 1 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

نکات و مراقبت های بعد از تزریق ژل پروفایلو چیست؟

 • سوال کاربر
 • 1401/03/07
 • 1 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

علت و دلیل زدن تبخال بعد از تزریق ژل لب و خط خنده و اخم

 • سوال کاربر
 • 1401/03/16
 • 1 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

تزریق ژل قبل از عمل جراحی زیبایی بینی

 • سوال کاربر
 • 1401/03/07
 • 2 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

مدت زمان ماندگاری تزریق فیلر زیر چشم چقدر است

 • سوال کاربر
 • 1401/03/13
 • 1 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

آیا تزریق ژل به صورت باعث افتادگی پوست صورت میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/03/20
 • 2 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

مسواک زدن بعد از تزریق ژل لب چگونه است

 • سوال کاربر
 • 1401/03/29
 • 3 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

آیا بوتاکس همان تزریق ژل است

 • سوال کاربر
 • 1401/03/07
 • 1 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

خشکی لب بعد از تزریق ژل - علت - درمان

 • سوال کاربر
 • 1401/03/07
 • 1 پاسخ
تزریق ژل و فیلر

آیا بعد از تزریق ژل لب می توان رژ لب و ماتیک زد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/16
 • 2 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی