بارداری، شیردهی، پریود

میکروبلیدینگ ابرو در زمان پریودی چگونه است؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 9 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا ترنس ها پریود میشوند

 • سوال کاربر
 • 1401/03/26
 • 8 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا واژن قدرت مکش دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/28
 • 5 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا خوردن سیب برای زن شیرده و مادر شیردهی ضرر دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/23
 • 7 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا زن شیرده میتواند باقلا بخورد

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 3 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

برای ضعف پریودی چی بخوریم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 10 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

ترمیم میکروبلیدینگ ابرو در زمان پریودی و قاعدگی

 • سوال کاربر
 • 1401/12/11
 • 6 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

ترمیم میکروبلیدینگ ابرو در زمان پریودی و قاعدگی

 • سوال کاربر
 • 1401/12/11
 • 6 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا خوردن ماهی در دوران پرویدی و زمان قاعدگی ضرر دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/28
 • 6 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

قرص کمر و قطع خونریزی - پریودی

 • سوال کاربر
 • 1402/01/17
 • 2 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا قرص راکوتان باعث عقب افتادن پریود میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 6 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا روغن سیاه دانه برای دوران قاعدگی و تسکین درد پریود خوبه؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/21
 • 6 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا استفاده از پماد زینک اکساید در بارداری برای زن مضر است

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 2 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

چند وقت بعد از تزریق بوتاکس میتوان باردار شد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/09
 • 7 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا زن شیرده میتواند ژلوفن بخورد

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 2 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا برای عکس رنگی از رحم باید ناشتا بود

 • سوال کاربر
 • 1401/09/05
 • 4 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

تا چند وقت بعد از قطع قرص راکوتان میتوان باردار شد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 5 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا ترشی برای زن شیرده ضرر دارد

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 1 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا دمنوش پنیرک قاعده آور است

 • سوال کاربر
 • 1401/11/29
 • 4 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا زن شیرده میتواند حجامت کند

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 3 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا پسر حامله میشود و میشه که پسران هم حامله میشوند

 • سوال کاربر
 • 1401/03/26
 • 3 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا شلغم برای زن شیرده خوبه

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 2 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا لک بارداری درمان قطعی دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 6 پاسخ
بارداری، شیردهی، پریود

آیا برداشتن خال در حاملگی و دوران بارداری ضرر دارد؟

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 2 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی