زیبایی ناخن

آیا کاشت ناخن برای بچه ها ضرر دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/22
 • 9 پاسخ
زیبایی ناخن

علت درد انگشت بعد از کاشت ناخن و چرا درد میگیره

 • سوال کاربر
 • 1401/03/10
 • 8 پاسخ
زیبایی ناخن

چگونه ناخن کاشت را تمیز کنیم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/12
 • 7 پاسخ
زیبایی ناخن

خارش انگشت بعد از کاشت ناخن با پلی ژل

 • سوال کاربر
 • 1401/08/01
 • 6 پاسخ
زیبایی ناخن

آیا کاشت ناخن باعث ایدز میشود؟

 • سوال کاربر
 • 1400/10/08
 • 9 پاسخ
زیبایی ناخن

کدام روش کاشت ناخن بهتر است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/16
 • 4 پاسخ
زیبایی ناخن

راه حل خانگی برای کندن ناخن کاشت چیست؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/15
 • 5 پاسخ
زیبایی ناخن

آیا کاشت ناخن در بارداری و برای حاملگی ضرر دارد؟

 • سوال کاربر
 • 1400/09/09
 • 8 پاسخ
زیبایی ناخن

آیا کاشت ناخن برای ناخن ضرر دارد - خطرناک است؟

 • سوال کاربر
 • 1400/09/06
 • 7 پاسخ
زیبایی ناخن

چرا کاشت ناخن کنده میشود و علت و دلیل کنده شدن چیست

 • سوال کاربر
 • 1401/03/23
 • 5 پاسخ
زیبایی ناخن

چرا کاشت ناخن باعث قارچ میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/03/02
 • 5 پاسخ
زیبایی ناخن

کاشت ناخن چگونه قارچ میگیرد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/07
 • 5 پاسخ
زیبایی ناخن

چرا بعد از کاشت ناخن زیر ناخن هوا میگیره

 • سوال کاربر
 • 1401/01/27
 • 3 پاسخ
زیبایی ناخن

بعد از کاشت ناخن چه باید کرد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/07
 • 5 پاسخ
زیبایی ناخن

راه حل خانگی برای تقویت و استحکام ناخن دست و پا

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 3 پاسخ
زیبایی ناخن

نحوه و روش تقویت ناخن بعد از کاشت ناخن چیست؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/27
 • 6 پاسخ
زیبایی ناخن

چه چیزهایی باعث زیبایی ظاهری میشود

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 3 پاسخ
زیبایی ناخن

خارش بدن و دست بعد از کاشت ناخن

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 2 پاسخ
زیبایی ناخن

راه حل و راهکار خانگی برای نشکستن ناخن

 • سوال کاربر
 • 1401/03/25
 • 3 پاسخ
زیبایی ناخن

ژلیش ناخن بهتره یا کاشت ناخن؟

 • سوال کاربر
 • 1401/12/15
 • 2 پاسخ
زیبایی ناخن

ژلیش ناخن بهتره یا کاشت ناخن؟

 • سوال کاربر
 • 1401/12/15
 • 2 پاسخ
زیبایی ناخن

ترمیم بعد از کاشت ناخن چگونه است

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 2 پاسخ
زیبایی ناخن

چرا ناخن مصنوعی نمیچسبه

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 2 پاسخ
زیبایی ناخن

قرص برای جلوگیری از شکستن ناخن

 • سوال کاربر
 • 1402/01/01
 • 3 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی