میکروبلیدینگ

میکروبلیدینگ ابرو در زمان پریودی چگونه است؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 9 پاسخ
میکروبلیدینگ

ترمیم میکروبلیدینگ ابرو در زمان پریودی و قاعدگی

 • سوال کاربر
 • 1401/12/11
 • 6 پاسخ
میکروبلیدینگ

ترمیم میکروبلیدینگ ابرو در زمان پریودی و قاعدگی

 • سوال کاربر
 • 1401/12/11
 • 6 پاسخ
میکروبلیدینگ

آیا میکروبلیدینگ روی تاتو ابرو و ابروی تاتو شده امکان دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/14
 • 4 پاسخ
میکروبلیدینگ

بعد از میکروبلیدینگ چه پمادی بزنیم و از چه کرمی استفاده کنیم

 • سوال کاربر
 • 1401/03/20
 • 6 پاسخ
میکروبلیدینگ

بعد از انجام میکروبلیدینگ ابرو چه باید کرد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/24
 • 6 پاسخ
میکروبلیدینگ

آیا میکروبلیدینگ ابرو برای زنان باردار و در دوران بارداری ضرر دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/17
 • 7 پاسخ
میکروبلیدینگ

آیا میکرونیدلینگ همراه با مزو خوبه و امکان پذیر است؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/16
 • 3 پاسخ
میکروبلیدینگ

ضرر های میکروبلیدینگ ابرو

 • سوال کاربر
 • 1400/10/08
 • 4 پاسخ
میکروبلیدینگ

آیا میکروبلیدینگ دائمی است

 • سوال کاربر
 • 1400/10/09
 • 5 پاسخ
میکروبلیدینگ

میکروبلیدینگ خوبه یا فیبروز بهتر است

 • سوال کاربر
 • 1402/01/01
 • 2 پاسخ
میکروبلیدینگ

میکروبلیدینگ چند مرحله دارد

 • سوال کاربر
 • 1402/01/04
 • 2 پاسخ
میکروبلیدینگ

آیا میکروبلیدینگ پاک می شود

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 3 پاسخ
میکروبلیدینگ

چرا میکروبلیدینگ میریزه

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 2 پاسخ
میکروبلیدینگ

میکروبلیدینگ کرکی مویی

 • سوال کاربر
 • 1402/01/10
 • 2 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی