تزریق چربی

آیا تزریق چربی به صورت و بدن حرکت میکند

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 3 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی باعث جوش میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 3 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی عوارضی و ضرر هایی دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/14
 • 4 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی خطرناک است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 3 پاسخ
تزریق چربی

آیا بعد از تزریق چربی حالت تهوع دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/13
 • 5 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی حیوانی ضرر دارد و مضر است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/17
 • 3 پاسخ
تزریق چربی

لابیاپلاستی و تزریق چربی

 • سوال کاربر
 • 1400/10/09
 • 2 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی باعث روشن شدن پوست میشود؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/15
 • 3 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی به گونه درد دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/16
 • 5 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی به صورت عوارض و ضرر و درد دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/24
 • 3 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی از بین میرود و موقت است؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 4 پاسخ
تزریق چربی

تزریق بوتاکس به صورت بهتر است یا تزریق چربی بهتره

 • سوال کاربر
 • 1401/03/27
 • 4 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی با ورزش از بین میرود

 • سوال کاربر
 • 1401/03/02
 • 4 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی به صورت ماندگار است؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/27
 • 3 پاسخ
تزریق چربی

تزریق ژل به واژن بهتره یا چربی بهتر است

 • سوال کاربر
 • 1402/01/01
 • 1 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی ماندگاری دارد - مدت زمان چقدر است

 • سوال کاربر
 • 1402/01/03
 • 2 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی سرطان زاست

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 3 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی زیر چشم دائمی است

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 2 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی نیاز به ترمیم دارد

 • سوال کاربر
 • 1402/01/04
 • 2 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی عفونت میکند

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 2 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی به گونه دائمی است

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 2 پاسخ
تزریق چربی

تفاوت و فرق نانوفت با تزریق چربی چیست؟

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 2 پاسخ
تزریق چربی

بوتاکس بهتر است یا تزریق چربی بهتره

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 3 پاسخ
تزریق چربی

آیا تزریق چربی باعث افتادگی پوست میشود

 • سوال کاربر
 • 1402/01/01
 • 2 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی