سابسیژن

سابسیژن چند درصد جواب میده

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 6 پاسخ
سابسیژن

نتیجه و نتایج سابسیژن کی مشخص میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 5 پاسخ
سابسیژن

چه کرم و پماد ترمیم کننده بعد از سابسیژن خوبه؟

 • سوال کاربر
 • 1401/03/18
 • 6 پاسخ
سابسیژن

چند جلسه سابسیژن لازم است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 2 پاسخ
سابسیژن

ترکیب سابسیژن و میکرونیدلینگ چگونه است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 3 پاسخ
سابسیژن

خونریزی و خونمردگی و کبودی بعد از سابسیژن پوست صورت

 • سوال کاربر
 • 1401/03/19
 • 5 پاسخ
سابسیژن

سابسیژن روی بینی

 • سوال کاربر
 • 1400/10/09
 • 3 پاسخ
سابسیژن

سابسیژن بهتر است یا میکرونیدلینگ

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 3 پاسخ
سابسیژن

آیا سابسیژن پیشانی خوبه؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 3 پاسخ
سابسیژن

روش سابسیژن برای جای جوش چگونه است؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 3 پاسخ
سابسیژن

آیا سابسیژن دائمی است؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 3 پاسخ
سابسیژن

ورم صورت بعد از سابسیژن چگونه است؟

 • سوال کاربر
 • 1401/03/11
 • 3 پاسخ
سابسیژن

تفاوت سابسیژن و میکرونیدلینگ چیست؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 3 پاسخ
سابسیژن

گوشت اضافه بعد از سابسیژن

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 2 پاسخ
سابسیژن

ساکشن بعد از سابسیژن - بادکش بعد از سابسیژن

 • سوال کاربر
 • 1402/01/10
 • 1 پاسخ
سابسیژن

آیا سابسیژن برای جای جوش خوب و مفید است

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 2 پاسخ
سابسیژن

شستشوی صورت بعد از سابسیژن

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 2 پاسخ
سابسیژن

خونریزی و خونمردگی بعد از سابسیژن

 • سوال کاربر
 • 1402/01/03
 • 1 پاسخ
سابسیژن

عوارض و ضررهای سابسیژن چیست

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 2 پاسخ
سابسیژن

نحوه مراقبت بعد از سابسیژن و لیزر

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 2 پاسخ
سابسیژن

مراقبت های بعد از سابسیژن و میکرونیدلینگ

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 2 پاسخ
سابسیژن

قرمزی و خارش پوست بعد از سابسیژن

 • سوال کاربر
 • 1402/01/04
 • 3 پاسخ
سابسیژن

آیا تزریق ژل بعد از سابسیژن ضرر دارد

 • سوال کاربر
 • 1402/01/04
 • 1 پاسخ
سابسیژن

سابسیژن با کانولا چیست

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 2 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی