قرص و آمپول و شیاف زیبایی

شیاف دیکلوفناک برای رشد ابرو خوبه؟

 • سوال کاربر
 • 1401/03/23
 • 12 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا میتوان قرص جویدنی را با آب خورد و میشود قورت داد

 • سوال کاربر
 • 1401/09/05
 • 7 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا قرص اسپیرونولاکتون چاق کننده است و باعث چاقی شدن میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/03/20
 • 7 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا قرص زینک برای رشد و تقویت ریش و سبیل خوبه؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/21
 • 8 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا قرص آهن باعث جوش صورت میشود

 • سوال کاربر
 • 1400/10/09
 • 11 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا قرص مدروکسی پروژسترون باعث جوش صورت میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/03/11
 • 9 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

قرص کمر و قطع خونریزی - پریودی

 • سوال کاربر
 • 1402/01/17
 • 2 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا قرص راکوتان باعث عقب افتادن پریود میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 6 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

رفع و از بین بردن و درمان قرمزی صورت بعد از کرم هیدروکینون

 • سوال کاربر
 • 1401/03/24
 • 6 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا خوردن و مصرف قرص لووتیروکسین باعث جوش صورت میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/03/19
 • 4 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا قرص ال دی برای رشد ریش و سبیل خوبه

 • سوال کاربر
 • 1402/01/08
 • 3 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا زن شیرده میتواند ژلوفن بخورد

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 2 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا قرص اسپیرونولاکتون برای لک صورت خوبه؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/16
 • 8 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

قرص راکوتان خارجی بهتره یا ایرانی بهتر است

 • سوال کاربر
 • 1401/03/23
 • 5 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

تا چند وقت بعد از قطع قرص راکوتان میتوان باردار شد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 5 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا قرص ملاتونین باعث تیرگی پوست میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/01/10
 • 5 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا قرص راکوتان باعث لاغری صورت میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 6 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا مصرف قرص اسپیرونولاکتون باعث یبوست میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/03/21
 • 5 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا شیاف ماریانا باعث تنگی واژن میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/01/12
 • 4 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا تزریق بوتاکس تداخل دارویی دارد و با چه داروهایی دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/19
 • 5 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

چه قرصی برای سفید شدن صورت خوبه

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 2 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا قرص اسپیرونولاکتون برای درمان جوش صورت خوبه

 • سوال کاربر
 • 1401/03/27
 • 5 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

سفت شدن پوست صورت با ویتامین e ای

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 5 پاسخ
قرص و آمپول و شیاف زیبایی

آیا قرص راکوتان باعث لک صورت میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 4 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی