زیبایی گونه

تبادل نظر و نظرات کاربران و مردم در مورد بوکال فت

 • سوال کاربر
 • 1400/09/19
 • 4 پاسخ
زیبایی گونه

آیا قلیان صورت را لاغر میکند

 • سوال کاربر
 • 1401/11/19
 • 4 پاسخ
زیبایی گونه

آیا روغن سیاه دانه برای خط اخم و خط خنده خوبه

 • سوال کاربر
 • 1401/03/25
 • 7 پاسخ
زیبایی گونه

علت و دلیل زدن تبخال بعد از تزریق ژل لب و خط خنده و اخم

 • سوال کاربر
 • 1401/03/16
 • 6 پاسخ
زیبایی گونه

تزریق ژل گونه چقدر دوام و ماندگاری دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/16
 • 5 پاسخ
زیبایی گونه

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی گونه میاریم

 • سوال کاربر
 • 1401/03/08
 • 6 پاسخ
زیبایی گونه

آیا کربوکسی تراپی برای خط اخم و خط لبخند خوبه؟

 • سوال کاربر
 • 1401/03/16
 • 3 پاسخ
زیبایی گونه

مدت زمان ماندگاری تزریق فیلر گونه چقدر است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/17
 • 3 پاسخ
زیبایی گونه

مراقبتهای بعد از تزریق ژل گونه چیست؟

 • سوال کاربر
 • 1401/03/27
 • 3 پاسخ
زیبایی گونه

آیا تزریق چربی به گونه درد دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/16
 • 5 پاسخ
زیبایی گونه

چه چیزهایی باعث زیبایی ظاهری میشود

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 3 پاسخ
زیبایی گونه

غیر قرینگی صورت بعد از بوکال فت

 • سوال کاربر
 • 1401/11/17
 • 2 پاسخ
زیبایی گونه

چه چیزی باعث پیری زودرس میشود؟

 • سوال کاربر
 • 1402/01/01
 • 4 پاسخ
زیبایی گونه

آرایش بعد از تزریق ژل گونه

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 2 پاسخ
زیبایی گونه

کبودی بعد از تزریق ژل گونه

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 2 پاسخ
زیبایی گونه

نحوه - طرز خوابیدن بعد از تزریق ژل خط خنده

 • سوال کاربر
 • 1402/01/08
 • 3 پاسخ
زیبایی گونه

آیا ماساژ صورت باعث لاغری میشود

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 3 پاسخ
زیبایی گونه

میکرونیدلینگ خط خنده

 • سوال کاربر
 • 1402/01/11
 • 2 پاسخ
زیبایی گونه

ورم بعد از تزریق ژل گونه چند روز طول میکشد

 • سوال کاربر
 • 1402/01/01
 • 3 پاسخ
زیبایی گونه

آیا تزریق چربی به گونه دائمی است

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 2 پاسخ
زیبایی گونه

درد بعد از تزریق ژل گونه

 • سوال کاربر
 • 1402/01/08
 • 3 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی