زیبایی لب

مصرف و کشیدن قلیان بعد از تزریق ژل لب

 • سوال کاربر
 • 1401/03/25
 • 11 پاسخ
زیبایی لب

مسواک زدن بعد از تزریق ژل لب چگونه است

 • سوال کاربر
 • 1401/03/29
 • 11 پاسخ
زیبایی لب

تاتو لب بعد از تزریق ژل و چه مدت بعد از آن میتوان تتو کرد؟

 • سوال کاربر
 • 1401/03/21
 • 7 پاسخ
زیبایی لب

آیا بعد از تزریق ژل لب می توان رژ لب و ماتیک زد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/16
 • 8 پاسخ
زیبایی لب

رفع و از بین بردن و درمان تیرگی پشت لب با نمک دریا

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 6 پاسخ
زیبایی لب

نحوه رفع و از بین بردن تیرگی و سیاهی لب بر اثر سیگار

 • سوال کاربر
 • 1401/01/22
 • 3 پاسخ
زیبایی لب

درمان و رفع و از بین بردن سیاهی و تیرگی پشت لب خانم ها

 • سوال کاربر
 • 1401/01/17
 • 6 پاسخ
زیبایی لب

علت و دلیل زدن تبخال بعد از تزریق ژل لب و خط خنده و اخم

 • سوال کاربر
 • 1401/03/16
 • 6 پاسخ
زیبایی لب

پرواز بعد از تزریق ژل به لب چگونه باشد؟ و مسافرت با هواپیما

 • سوال کاربر
 • 1401/01/18
 • 6 پاسخ
زیبایی لب

برای قرمز شدن لب ها چیکار کنیم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/21
 • 6 پاسخ
زیبایی لب

خشکی لب بعد از تزریق ژل - علت - درمان

 • سوال کاربر
 • 1401/03/07
 • 4 پاسخ
زیبایی لب

برای رفع و از بین بردن تیرگی و سیاهی دور لب چه باید کرد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/21
 • 3 پاسخ
زیبایی لب

بعد از تزریق ژل لبم خیلی ورم کرده چیکار کنم

 • سوال کاربر
 • 1401/03/23
 • 3 پاسخ
زیبایی لب

ماندگارترین مدت زمان فیلر لب کدام است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 3 پاسخ
زیبایی لب

سفتی لب بعد از تزریق ژل

 • سوال کاربر
 • 1401/05/28
 • 3 پاسخ
زیبایی لب

برای خوش رنگ شدن لب ها چه کنیم چه راه هایی

 • سوال کاربر
 • 1401/08/14
 • 4 پاسخ
زیبایی لب

بعد از تزریق ژل لب چند روز تورم و ورم دارد تا چند وقت و زمان

 • سوال کاربر
 • 1401/03/18
 • 3 پاسخ
زیبایی لب

چه چیزهایی باعث زیبایی ظاهری میشود

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 3 پاسخ
زیبایی لب

هماتوم بعد از تزریق ژل لب

 • سوال کاربر
 • 1402/01/12
 • 1 پاسخ
زیبایی لب

آیا بعد از تزریق ژل لب میتوان ورزش کرد

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 2 پاسخ
زیبایی لب

آیا بعد از تزریق ژل لب میتوان رژ زد

 • سوال کاربر
 • 1401/12/29
 • 2 پاسخ
زیبایی لب

چه چیزی باعث پیری زودرس میشود؟

 • سوال کاربر
 • 1402/01/01
 • 4 پاسخ
زیبایی لب

آیا ماسک لب یکبار مصرف است

 • سوال کاربر
 • 1401/11/23
 • 2 پاسخ
زیبایی لب

راه حل خانگی برای خشکی لب

 • سوال کاربر
 • 1402/01/05
 • 2 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی