زیبایی لب

تاتو لب بعد از تزریق ژل و چه مدت بعد از آن میتوان تتو کرد؟

  • سوال کاربر
  • 1401/03/21
  • 7 پاسخ
زیبایی لب

مصرف و کشیدن قلیان بعد از تزریق ژل لب

  • سوال کاربر
  • 1401/03/25
  • 11 پاسخ
زیبایی لب

مسواک زدن بعد از تزریق ژل لب چگونه است

  • سوال کاربر
  • 1401/03/29
  • 11 پاسخ
زیبایی لب

آیا بعد از تزریق ژل لب می توان رژ لب و ماتیک زد

  • سوال کاربر
  • 1401/03/16
  • 8 پاسخ
زیبایی لب

رفع و از بین بردن و درمان تیرگی پشت لب با نمک دریا

  • سوال کاربر
  • 1401/01/19
  • 6 پاسخ
زیبایی لب

درمان و رفع و از بین بردن سیاهی و تیرگی پشت لب خانم ها

  • سوال کاربر
  • 1401/01/17
  • 6 پاسخ
زیبایی لب

پرواز بعد از تزریق ژل به لب چگونه باشد؟ و مسافرت با هواپیما

  • سوال کاربر
  • 1401/01/18
  • 6 پاسخ
زیبایی لب

علت و دلیل زدن تبخال بعد از تزریق ژل لب و خط خنده و اخم

  • سوال کاربر
  • 1401/03/16
  • 6 پاسخ
زیبایی لب

نحوه رفع و از بین بردن تیرگی و سیاهی لب بر اثر سیگار

  • سوال کاربر
  • 1401/01/22
  • 3 پاسخ
زیبایی لب

برای قرمز شدن لب ها چیکار کنیم

  • سوال کاربر
  • 1401/01/21
  • 6 پاسخ
زیبایی لب

بعد از تزریق ژل لبم خیلی ورم کرده چیکار کنم

  • سوال کاربر
  • 1401/03/23
  • 3 پاسخ
زیبایی لب

خشکی لب بعد از تزریق ژل - علت - درمان

  • سوال کاربر
  • 1401/03/07
  • 4 پاسخ
زیبایی لب

برای رفع و از بین بردن تیرگی و سیاهی دور لب چه باید کرد

  • سوال کاربر
  • 1401/03/21
  • 3 پاسخ
زیبایی لب

بعد از تزریق ژل لب چه پمادی استفاده کنیم

  • سوال کاربر
  • 1402/01/11
  • 2 پاسخ
زیبایی لب

ماندگارترین مدت زمان فیلر لب کدام است

  • سوال کاربر
  • 1401/01/19
  • 3 پاسخ
زیبایی لب

برای خوش رنگ شدن لب ها چه کنیم چه راه هایی

  • سوال کاربر
  • 1401/08/14
  • 4 پاسخ
زیبایی لب

چه چیزهایی باعث زیبایی ظاهری میشود

  • سوال کاربر
  • 1402/01/05
  • 3 پاسخ
زیبایی لب

هماتوم بعد از تزریق ژل لب

  • سوال کاربر
  • 1402/01/12
  • 1 پاسخ
زیبایی لب

سفتی لب بعد از تزریق ژل

  • سوال کاربر
  • 1401/05/28
  • 3 پاسخ
زیبایی لب

بعد از تزریق ژل لب چند روز تورم و ورم دارد تا چند وقت و زمان

  • سوال کاربر
  • 1401/03/18
  • 3 پاسخ
زیبایی لب

آیا بعد از تزریق ژل لب میتوان ورزش کرد

  • سوال کاربر
  • 1401/12/29
  • 2 پاسخ
زیبایی لب

آیا بعد از تزریق ژل لب میتوان رژ زد

  • سوال کاربر
  • 1401/12/29
  • 2 پاسخ
زیبایی لب

چه چیزی باعث پیری زودرس میشود؟

  • سوال کاربر
  • 1402/01/01
  • 4 پاسخ
زیبایی لب

راه حل خانگی برای درمان تبخال

  • سوال کاربر
  • 1402/01/02
  • 2 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی