زیبایی بینی

آیا برای عمل جراحی زیبایی بینی باید کاشت ناخن را برداشت

 • سوال کاربر
 • 1401/03/07
 • 10 پاسخ
زیبایی بینی

آیا خندیدن بعد از عمل جراحی زیبایی بینی بد است و ضرر دارد؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 16 پاسخ
زیبایی بینی

عمل جراحی زیبایی بینی | گوشتی - استخوانی - بدون بیهوشی - مشاوره رایگان

 • سوال کاربر
 • 1401/02/21
 • 3 پاسخ
زیبایی بینی

آیا عمل جراحی پولیپ بینی خطرناک است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/21
 • 7 پاسخ
زیبایی بینی

راه حل خانگی برای رفع گرفتگی و کیپ شدن بینی چیست؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/15
 • 9 پاسخ
زیبایی بینی

چند وقت بعد از عمل بینی میشه باردار شد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 8 پاسخ
زیبایی بینی

لک بینی در بارداری نشانه چیست

 • سوال کاربر
 • 1401/01/14
 • 5 پاسخ
زیبایی بینی

آیا عمل جراحی انحراف بینی درد دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/21
 • 5 پاسخ
زیبایی بینی

آیا کجی بینی بعد از عمل جراحی زیبایی بینی طبیعی است

 • سوال کاربر
 • 1401/03/08
 • 6 پاسخ
زیبایی بینی

آیا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی گونه میاریم

 • سوال کاربر
 • 1401/03/08
 • 6 پاسخ
زیبایی بینی

آیا پلاسما جت بینی را کوچک می کند؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/11
 • 5 پاسخ
زیبایی بینی

آیا آبریزش بینی بعد از عمل جراحی زیبایی بینی طبیعی است

 • سوال کاربر
 • 1401/03/08
 • 5 پاسخ
زیبایی بینی

چگونه بدون عمل جراحی زیبایی بینی بینی خود را کوچک کنیم

 • سوال کاربر
 • 1401/03/17
 • 4 پاسخ
زیبایی بینی

راه حل خانگی برای کوچک شدن بینی چیست؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/15
 • 4 پاسخ
زیبایی بینی

برای گرفتگی بینی چه کارهایی کنیم

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 5 پاسخ
زیبایی بینی

آیا چسب زدن به بینی فرم میدهد و در روی فرم بینی تاثیر دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/17
 • 5 پاسخ
زیبایی بینی

آیا چسب لیفت بینی حقیقت و واقعیت دارد و وجود دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/17
 • 3 پاسخ
زیبایی بینی

آیا عمل جراحی پولیپ بینی بیهوشی دارد؟

 • سوال کاربر
 • 1401/01/21
 • 8 پاسخ
زیبایی بینی

سابسیژن روی بینی

 • سوال کاربر
 • 1400/10/09
 • 3 پاسخ
زیبایی بینی

آیا عمل جراحی زیبایی بینی با لیزر وجود دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/03/07
 • 4 پاسخ
زیبایی بینی

چند وقت بعد از تزریق کورتون ورم بینی میخوابد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/13
 • 7 پاسخ
زیبایی بینی

تزریق ژل قبل از عمل جراحی زیبایی بینی

 • سوال کاربر
 • 1401/03/07
 • 3 پاسخ
زیبایی بینی

چرا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی بینی کج میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/03/11
 • 5 پاسخ
زیبایی بینی

آیا عمل جراحی زیبایی بینی به چشم اسیب می زند

 • سوال کاربر
 • 1401/03/11
 • 5 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی