لیپوماتیک و پیکرتراشی

آیا عمل جراحی زیبایی لیپوماتیک ضرر و عوارضی و معایبی دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 5 پاسخ
لیپوماتیک و پیکرتراشی

آیا عمل جراحی زیبایی لیپوماتیک برگشت پذیر است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/19
 • 5 پاسخ
لیپوماتیک و پیکرتراشی

آیا لیپوماتیک خطرناک است

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 3 پاسخ
لیپوماتیک و پیکرتراشی

آیا بعد از عمل جراحی لیپوماتیک پوست بدن شل میشود

 • سوال کاربر
 • 1401/03/16
 • 4 پاسخ
لیپوماتیک و پیکرتراشی

آیا بعد از عمل جراحی لیپوماتیک درد دارد

 • سوال کاربر
 • 1401/01/20
 • 5 پاسخ
لیپوماتیک و پیکرتراشی

آیا بعد از لیپوماتیک چاق میشویم

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 3 پاسخ
لیپوماتیک و پیکرتراشی

آیا لیپوماتیک نیاز به بیهوشی دارد؟

 • سوال کاربر
 • 1402/01/02
 • 2 پاسخ
لیپوماتیک و پیکرتراشی

آیا عمل جراحی زیبایی لیپوماتیک خطر آمبولی دارد

 • سوال کاربر
 • 1402/01/01
 • 2 پاسخ
لیپوماتیک و پیکرتراشی

آیا بعد از عمل لیپوماتیک میتوان باردار شد

 • سوال کاربر
 • 1402/01/01
 • 2 پاسخ
لیپوماتیک و پیکرتراشی

آیا درد لیپوماتیک قابل تحمل است

 • سوال کاربر
 • 1402/01/03
 • 3 پاسخ
لیپوماتیک و پیکرتراشی

آیا لیپوماتیک غبغب درد دارد

 • سوال کاربر
 • 1402/01/06
 • 3 پاسخ


مشاهده کلینیک زیبایی