سایت بانوان زیبا

نظرات و تجربه های زیبایی خود را با دیگران به اشتراک بگذارید، منو سایت بانوان زیبا

چطوری تشخیص بدم کسی بهم علاقه داره

چطوری تشخیص بدم کسی بهم علاقه داره

در ارتباط با دیگران چگونه تشخیص دهیم که کسی به ما علاقه دارد یا خیر ؟ 

در صورت ابراز علاقه فردی چطور باور کنیم که علاقه این شخص واقعی می باشد ؟

 

برای تشخیص علاقه شخصی به ما موارد بسیار زیادی وجود دارد که میتوان بررسی کرد، امروز برخی از مهمترین نشانه های علاقه شخصی به شما را شرح خواهیم داد.

 

مواردی که ذکر می شود دلیل قطعی برای تشخیص علاقه و یا عدم آن نیست، ولی در صورتی که چند مورد را مکررا از شخص مورد نظر مشاهده کردید می توانید به وجود علاقه فرد به شما اهمیت بیشتری دهید.

 1. دیدار شما : شخصی که به شما علاقه دارد معمولا درخواست های شما برای دیدار حضوری را به تعویق نمی اندازد و حتی در قرار گذاشتن و دیدار شما پیش قدم می شود.
 2. انتقاد : فردی که به شما علاقه دارد کمتر از شما انتقاد می کند و بیشتر با شما مهربان، همراه و با شما همدل می باشد، بهانه جویی ندارد و پرخاشگری را از فرد مورد نظر نخواهید دید، احساس محاکمه شدن در حضور فردی که به شما علاقه دارد را نخواهید داشت.
 3. اعتنا و اهمیت به شما : کسی که به شما علاقه دارد به خواسته های شما اهمیت می دهد، مثلا در زمان هایی که موفقیت هایی شغلی، تحصیلی و... را کسب کنید خوشحال می شود و شما را تشویق میکند.
 4. نگاه و لبخند : کسی که به شما علاقه دارد معمولا به شما نگاه می کند و معمولا لبخند های صمیمانه بر لب دارد، نحوه نشستن فرد معمولا با دستان باز (گارد بسته ندارد) و به طرف شما می باشد، از حضور در کنار شما احساس بیقراری نمی کند و معمولا ساعت خود را نگاه نمی کند.
 5. توجه به علاقه های شما : به چیز هایی که شما علاقه داشته باشید توجه نشان می دهد و سلایق شما برایش مهم است، به خاطر شما از خودگذشتگی می کند و به خاطر شما در سبک زندگیش تغییر به وجود می آورد.
 6. آراستگی : شخصی که به شما علاقه دارد معمولا در حضور شما آراسته به نظر می آید.
 7. صحبت کردن : فردی که به شما علاقه دارد همیشه حرفی برای گفتن و صحبت کردن با شما پیدا می کند، حالت شوخ طبعی را در فرد مشاهده خواهید کرد.
 8. تماس ها و پیام ها : فردی که به شما علاقه دارد معمولا تماس ها و پیام های شما را سریع جواب می دهد.
 9. شریک بودن : کسی که به شما علاقه داشته باشد شما را در دردها،غم ها،رنج ها و خواسته های خودش شریک می داند.
 10. استفاده از ابزار های ارتباطی : فردی که به شما علاقه دارد معمولا در هنگام استفاده از ابزارهای ارتباطی در هنگام صحبت با شما آنلاین است( البته موارد شغلی و خطاهای اپلیکیشن ها را در نظر بگیرید). مثلا به گونه ای نیست که ساعت ده شب با شما خداحافظی کند و تا نیمه شب آنلاین باشد.

 

لطفا دقت داشته باشید که موارد ذکر شده قطعی نمی باشد، تنها در صورتی که مجموعه ای از موارد را مکررا مشاهده کردید می توانید به این موارد اعتنا کنید.

آخرین ویرایش : 1399/12/29

لطفا جهت ثبت نظر وارد سایت شوید


  مشاهده کلینیک زیبایی