تعیین جنسیت با مرد است یا زن

تعیین جنسیت با مرد است یا زن

تعیین جنسیت با مرد است یا زن :

متاسفانه هنوز کسانی هستند که با جنسیت فرزندشان ناراحت می شوند، این موضوع را بیشتر می توان در خانواده های بیمار و ناآگاه و مخصوصا در جهان سوم مشاهده کرد، برای دانستن اینکه تعیین جتسیت با مرد است یا زن و یا تعیین جنسیت فرزند بر عهده کیست فایل صوتی بالا را گوش کنید.

آخرین ویرایش : 1400/03/11

لطفا جهت ثبت نظر وارد سایت شوید


    مشاوره رایگان زیبایی