سایت بانوان زیبا

نظرات و تجربه های زیبایی خود را با دیگران به اشتراک بگذارید، منو سایت بانوان زیبا

تعیین جنسیت با مرد است یا زن

تعیین جنسیت با مرد است یا زن

تعیین جنسیت با مرد است یا زن :

متاسفانه هنوز کسانی هستند که با جنسیت فرزندشان ناراحت می شوند، این موضوع را بیشتر می توان در خانواده های بیمار و ناآگاه و مخصوصا در جهان سوم مشاهده کرد، برای دانستن اینکه تعیین جتسیت با مرد است یا زن و یا تعیین جنسیت فرزند بر عهده کیست فایل صوتی بالا را گوش کنید.

آخرین ویرایش : 1400/03/11

لطفا جهت ثبت نظر وارد سایت شوید


    مشاهده کلینیک زیبایی