سایت بانوان زیبا

نظرات و تجربه های زیبایی خود را با دیگران به اشتراک بگذارید، منو سایت بانوان زیبا

تمرینات ورزشی عضلات مرکزی

تمرینات ورزشی عضلات مرکزی

تمرینات ورزشی عضلات مرکزی بدن :

عضلات مرکزی بدن شامل ماهیچه هایی می باشد که ستون فقرات ، کم ، شکم ، پایین کمر ، باسن ، پهلو ها را کنترل می کند. عضلات مرکزی بدن علاوه بر زیبایی می توانند بر استحکام ستون فقرات و به طرز ایستادن و نشستن شما و همچنین به کاهش درد کمر نیز کمک می کنند.

 

از تمرینات زیر بیست تمرین را انتخاب کنید و به صورت یک روز در میان در سه ست ده تایی انجام دهید. بین هر ست یک تا دو دقیقه استراحت کنید.

 

تمرین شماره یک :

 • بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید و دست ها را در کنار قرار دهید.
 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره دو :

 • بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید.
 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره سه :

 • بایستید و پاها را به هم نزدیک کنید.
 • اگر به اندازه شکل نمیتوانید پایین بیایید به هر اندازه می توانید پایین بیایید.
 • میزان پایین آمدن به مرور زمان بیشتر می شود.
 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره چهار :

 • بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید و دست ها را روی لگن قرار دهید.
 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره پنج :

 • بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید.
 • دست ها را به کمر بزنید.
 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره شش :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره هفت :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره هشت :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره نه :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره ده :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره یازده :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره دوازده :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره سیزده :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره چهارده :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره پانزده :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره شانزده :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره هفده :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره هجده :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره نوزده :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره بیست :

 • همانند شکل برای هر پهلو سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره بیست و یک :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره بیست و دو :

 • همانند شکل برای هر طرف سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره بیست و سه :

 • همانند شکل برای هر طرف سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره بیست و چهار :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

آخرین ویرایش : 1399/12/29

لطفا جهت ثبت نظر وارد سایت شوید


  مشاهده کلینیک زیبایی