سایت بانوان زیبا

نظرات و تجربه های زیبایی خود را با دیگران به اشتراک بگذارید، منو سایت بانوان زیبا

ورزش فرم دهی سینه

ورزش فرم دهی سینه

امروز می خواهیم سیزده تمرین ورزشی برای تقویت عضلات سینه شرح دهیم که می تواند باعث بزرگ تر نشان دادن سینه شما شود.

 

تمرکز تمرینات ورزشی زیر بر روی عضلات تاثیر گذار بر پستان بانوان می باشد.

 

به صورت یک روز در میان تمرینات ورزشی زیر را انجام دهید. هر تمرین را به صورت سه ست ده تایی انجام دهید و بین هر ست بین یک تا دو دقیقه استراحت کنید.

 

از تمرین های ورزشی زیر ده تمرین را انتخاب کنید و انجام دهید.

 

تمرین شماره یک :

 • بر روی شکم دراز بکشید و پاها همانند شکل صاف باشد.
 • کف دست ها را همانند شکل بر روی زمین قرار دهید.
 • سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره دو :

 • کف دست ها و نوک پاها روی زمین باشد.
 • دست ها موازی با شانه ها باشد.
 • سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره سه :

 • تا جایی پایین بیایید که سینه زمین را لمس کند.
 • به میزان باز بودن دست ها دقت کنید.
 • سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره چهار :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره پنج :

 • در صورتی که تجهیزات ندارید از بالش استفاده کنید.
 • بالش را زیر خود قرار دهید تا هنگام پایین آمدن دست به حد مورد نیاز برسد و با زمین برخورد نکند.
 • سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره شش :

 • در صورتی که تجهیزات ندارید از بالش استفاده کنید.
 • سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره هفت :

 • روی زمین دراز بکشید.
 • پاها همانند شکل کشیده شده باشد.
 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره هشت :

 • همانند شکل سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره نه :

 • سه ست ده تایی همانند شکل انجام دهید.

 

تمرین شماره ده :

 • سه ست ده تایی همانند شکل انجام دهید.

 

تمرین شماره یازده :

 • به میزان شیب میز دقت کنید.
 • میز یا سطحی که انتخاب می کنید باید کمی شیب داشته باشد.
 • دست ها صاف به سمت بالا برود.
 • سه ست ده تایی همانند شکل انجام دهید.

 

تمرین شماره دوازده :

 • میز صاف باشد.
 • به میزان پایین آمدن دست دقت کنید.
 • سه ست ده تایی انجام دهید.

 

تمرین شماره سیزده :

 • برای هر سمت سه ست ده تایی همانند شکل انجام دهید.

آخرین ویرایش : 1399/12/29

لطفا جهت ثبت نظر وارد سایت شوید


  مشاهده کلینیک زیبایی