سوال کاربر

لیزر موهای زائد خط بیکینی چگونه است؟ و لیزر برای موی زائد خط بیکینی چگونه عمل میکند؟

تاریخ ثبت : 1401/01/17
پاسخ سایت

پاسخ سایت


لیزر موهای زائد خط بیکینی چگونه است؟

لیزر موهای زائد معمولاً روی مناطقی از بدن انجام می شود موهای زائد آن برای فرد ناخوشایند و نامطلوب باشد. این نواحی محدود نبوده و روی صورت، زیربغل، چانه و خط بیکینی نیز انجام می گیرد. لیزر موهای زائد بیکینی هیچگونه خطری نداشته و بدون ایجاد آسیب، قابل اجراست.

تاریخ ثبت : 1401/01/17

پاسخ N.i


لیزر قادر است موهای زائد بیکینی را همانند موهای زائد سایر نقاط بدن از بین ببرد. لیزر این کار را بدون آسیب و بدون ضرر انجام خواهد داد. لیزر در هر جلسه بخشی از موهای زائد بیکینی را سوزانده و از بین میبرد. برای از بین رفتن کامل موهای زائد بیکینی، شرکت در تمام جلسات لیزر ضروری است.

تاریخ ثبت : 1401/02/23
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


لیزر موهای زائد خط بیکینی لیزر موی زائد خط بیکینی

مشاهده کلینیک زیبایی