سوال کاربر

سلام چه کسانی راجب پختن دوشاب سنتی اطلاعاتی دارند

تاریخ ثبت : 1401/09/08

پاسخ N.i


پختن دوشاب به روش سنتی در چند مرحله انجام می گیرد:

  • انگورها را بشویید و دان کنید. 
  • انگورهای تمیز شده را درون یک کیسه بریزید و با چکمه آن را له کنید.
  • آب خارج شده از انگور را از صافی رد کنید.
  • آب انگور را روی شعله قرار دهید.
  • از عطاری خاک سفید تهیه کنید و آن را در زمان ابتدای جوشیدن، روی آب انگور بریزید.
  • زمانیکه آب انگور جوشید، کف روی آن را برداشته و شعله را خاموش کنید.
  • اجازه دهید که حدود 12 ساعت استراحت کند.
  • آب انگور را با ملاغه به آرامی بردارید تا خاک ته نشین شده آن جدا شود.
  • آب انگور صاف شده را مجددا روی شعله قرار دهید تا به غلظت کافی برسد.

تاریخ ثبت : 1401/09/11
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات


مشاهده کلینیک زیبایی