سوال کاربر

آیا قهوه برای ترک اعتیاد مفید است؟ و خوبه

تاریخ ثبت : 1401/09/02
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا قهوه برای ترک اعتیاد مفید است؟ و خوبه

روی آوردن به مصرف قهوه جهت ترک اعتیاد اقدامی نامناسب بوده و به هیچ عنوان توصیه نمی شود. مصرف قهوه در فرایند ترک اعتیاد ممکن است یک اعتیاد جدید به قهوه ایجاد کند که رهایی از آن پیچیده باشد. البته اگر قهوه در حد مجاز استفاده شود، مصرف آن در فرآیند ترک اعتیاد مانعی ندارد.

جهت ترک اعتیاد به متخصص مربوطه مراجعه فرمایید.

تاریخ ثبت : 1401/09/02

پاسخ N.i


قهوه برای ترک اعتیاد تنها زمانی مفید است که به مقدار مجاز مصرف شود. مصرف بیش از اندازه قهوه موجب اعتیاد به آن و ایجاد دردسرهای جدید خواهد شد.

تاریخ ثبت : 1401/09/02
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا قهوه برای ترک اعتیاد مفید است؟ آیا قهوه برای ترک اعتیاد خوبه آیا قهوه برای ترک اعتیاد خوب است قهوه تلخ ترک اعتیاد قهوه گانودرما ترک اعتیاد

مشاهده کلینیک زیبایی