سوال کاربر

آیا تزریق چربی به گونه درد دارد

تاریخ ثبت : 1401/01/16
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا تزریق چربی به گونه درد دارد؟

درد حاصل از تزریق چربی به گونه با استفاده از بی حسی های موضعی کنترل می شود. تنها با از بین رفتن بی حسی ممکن است احساس درد خفیف و قابل تحمل وجود داشته باشد.

تاریخ ثبت : 1401/01/16
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا تزریق چربی به گونه درد دارد

مشاوره رایگان زیبایی