سوال کاربر

استفاده از کرم و پماد زینک بعد از میکرونیدلینگ خوبه؟

تاریخ ثبت : 1401/01/15
پاسخ سایت

پاسخ سایت


استفاده از کرم و پماد زینک بعد از میکرونیدلینگ خوبه؟

پماد زینک خاصیتی دارد که در رفع تورم و کبودی موثر عمل می کند. بعد از میکرونیدلینگ می توان از پماد زینک به عنوان داروی کمک کننده به ترمیم پوست استفاده کرد.

تاریخ ثبت : 1401/01/15

پاسخ N.i


کرم یا پماد زینک به عنوان یک پماد ترمیم کننده پوست بعد از عمل هایی همچون میکرونیدلینگ مورد استفاده قرار می گیرد. پماد زینک این قابلیت را دارد که التهاب پوست را کاهش داده و فرایند بهبودی آن را تسریع بخشد. با تمام اینها، پماد زینک بعد از میکرونیدلینگ را بهتر است با تجویز پزشک مورد استفاده قرار داد.

تاریخ ثبت : 1401/02/30
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


زینک بعد از میکرونیدلینگ کرم زینک بعد از میکرونیدلینگ پماد زینک بعد از میکرونیدلینگ استفاده از زینک اکساید بعد از میکرونیدلینگ پوست صورت

مشاهده کلینیک زیبایی