سوال کاربر

پلاژن تراپی برای پوست بهتر است یا هایفو

تاریخ ثبت : 1401/01/15
پاسخ سایت

پاسخ سایت


پلاژن تراپی برای پوست بهتر است یا هایفو؟

در پلاژن تراپی از امواج رادیویی و در هایفوتراپی از امواج اولتراسوند برای جوانسازی و سفت کردن پوست استفاده می شود. شاید اصلی ترین تفاوت هایفوتراپی و پلاژن تراپی در عمق نفوذ آنهاست. به نظر می رسد که پلاژن تراپی برای آسیب های پوستی سطحی و هایفوتراپی برای آسیب های پوستی با عمق زیاد مناسب است.

تاریخ ثبت : 1401/01/15

پاسخ احمدی


پلاژن تراپی و هایفو هر دو برای تحریک کردن و کلاژن سازی پوست مورد استفاده قرار می گیرند اما نوع انرژی مورد استفاده در آنها با یکدیگر متفاوت می باشد. در پلاژن ترماژ از انرژی بسامد رادیویی یا همان رادیو فرکانسی استفاده می کند اما در هایفو از انرژی اولتراسوند استفاده می شود. انرژی حرارتی در هر دو باعث سوراخ کردن لایه درمیس می شود و موجب کلاژن سازی می گردد.

تاریخ ثبت : 1401/01/15
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


پلاژن نراپی یا هایفو هایفوتراپی بهتر است یا پلاژن تراپی

مشاهده کلینیک زیبایی