سوال کاربر

مدت زمان ماندگاری فیلر الانسه چقدر است و چقدر دوام دارد

تاریخ ثبت : 1401/01/15
پاسخ سایت

پاسخ سایت


مدت زمان ماندگاری فیلر الانسه چقدر است؟

فیلر الانسه در چهار نوع تولید می شود که هر کدام از آنها حدود 1، 2، 3 و 4 سال ماندگاری دارند. این فیلر از جمله فیلرهای با ماندگاری بالا است.

تاریخ ثبت : 1401/01/15

پاسخ احمدی


فیلر لانسه دارای چهار نوع محصول می باشد که با توجه به نوع محصول ماندگاری هر کدام بین 1الی 4 سال می باشد. 

تاریخ ثبت : 1401/01/15

پاسخ مبینا

سمیرا

الانسه mمدت مانگاریش حدود ۲ ساله و الانسه L مدت زمان ماندگاریش ۳ ساله 

تاریخ ثبت : 1402/01/04
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


مدت زمان ماندگاری فیلر الانسه چقدر است

مشاهده کلینیک زیبایی