سوال کاربر

روغن ویتامین ای برای درمان شقاق

تاریخ ثبت : 1401/01/14
پاسخ سایت

پاسخ سایت


روغن ویتامین ای برای درمان شقاق؟

روغن ویتامین ای برای درمان زخم ها بسیار موثر است همچنین یکی از  زخم های توام با در شقاق می باشد که برای درمان از ویتامین ای  میتوان استفاده کرد بدین صروت که ابتدا ان محل را ابتدا از عفونت ضدعفونی کرده سپس روزی دو مرتبه مایع درون ان را بر روی محل زخم میریزیم و ان را با گاز استریل میپوشانیم 

تاریخ ثبت : 1401/01/14
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


روغن ویتامین ای برای درمان شقاق روغن ویتامین e برای درمان شقاق

مشاهده کلینیک زیبایی