سوال کاربر

طبع روغن ویتامین ای سرد است یا گرم؟

تاریخ ثبت : 1401/01/14
پاسخ سایت

پاسخ سایت


طبع روغن ویتامین ای سرد است یا گرم؟

طبع این روغن گرم و تر است به همین دلیل برای پوست و موهای خسک و اسیب دیده مناسب است

تاریخ ثبت : 1401/01/14

پاسخ N.i


روغن ویتامین ای دارای طبع گرم است. این روغن گزینه مناسبی برای رفع خشکی و شکنندگی پوست است.

تاریخ ثبت : 1401/11/08

پاسخ مبینا

سمیرا

این روغن گرم و خشکه 

تاریخ ثبت : 1402/01/09
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


طبع روغن ویتامین ای سرد است یا گرم؟ روغن ویتامین ای سرد است یا گرم

مشاهده کلینیک زیبایی