سوال کاربر

برای حامله شدن چند بار باید نزدیکی کرد

تاریخ ثبت : 1401/01/14
پاسخ سایت

پاسخ سایت


برای حامله شدن چند بار باید نزدیکی کرد؟

بارداری ممکن است پس از یکبار آمیزش و یا پس از دو یا سه بار آمیزش اتفاق بیفتد. به عبارت بهتر، در صورتیکه مرد دارای اسپرم و زن دارای تخمک سالم باشد، در همان اولین آمیزش احتمال بارداری وجود دارد. 

تاریخ ثبت : 1401/01/14
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


برای حامله شدن چند بار باید نزدیکی کرد

مشاهده کلینیک زیبایی