سوال کاربر

آیا طحال همان کبد است

تاریخ ثبت : 1401/01/14
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا طحال همان کبد است؟

طحال جزئی از سیسم لنفاوی بدن است که در قسمت چپ شکم، بالای معده و تقریبا پشت معده قرار دارد. حال کبد بزرگترین عضو داخلی بدن است که در قسمت راست و بالای شکم جای گرفته است. بین کبد و طحال یک تفاوت مهم وجود دارد و آن این است که انسان بدون طحال می تواند زندگی کند ولی بدون کبد قادر به زندگی نخواهد بود.

تاریخ ثبت : 1401/01/14
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا طحال همان کبد است فرق طحال و کبد چیست

مشاهده کلینیک زیبایی