سوال کاربر

روغن نارگیل برای رشد ریش و سبیل

تاریخ ثبت : 1401/01/14
پاسخ سایت

پاسخ سایت


روغن نارگیل برای رشد ریش و سبیل

از جمله خواصی که روغن نارگیل برای ریش و سبیل دارد عبارتند از:
•    افزایش نرمی و لطافت فولیکولها
•    آبرسانی به فولیکولها
•    تغذیه رسانی به فولیکولها
•    رساندن اسیدهای چرب مفید به فولیکولها
زمانیکه ریش و سبیل توسط روغن نارگیل ماساژ داده شود، زمینه جوانسازی و افزایش رشد آنها فراهم خواهد شد. شرط رسیدن به نتیجه قابل قبول در این تکنیک، اجرای روتین و روزانه آن است.
 

تاریخ ثبت : 1401/01/14

پاسخ N.i


روغن نارگیل توانایی تغذیه رسانی, خونرسانی و آبرسانی به ریشه فولیکولهای ریش و سبیل را دارد. از همین رو، ماساژ دادن فولیکولها با روغن نارگیل به طور مرتب، منجر به رشد ریش و سبیل خواهد شد. توجه کنید که در صورت مشاهده حساسیت پس از استفاده از روغن نارگیل، مصرف آن را متوقف کنید.

تاریخ ثبت : 1401/09/13
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


روغن نارگیل برای رشد ریش و سبیل روغن نارگیل برای ریش و سبیل روغن نارگیل برای پرپشت شدن ریش و سبیل روغن نارگیل برای تقویت ریش و سبیل

مشاهده کلینیک زیبایی