سوال کاربر

آیا زاج سفید همان ضمه است

تاریخ ثبت : 1401/01/13
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا زاج سفید همان ضمه است؟

ضمه نام دیگر زاج سفید است که بر پایه ترکیبات آلومینیوم ساخته می شود.

تاریخ ثبت : 1401/01/13
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا زاج سفید همان ضمه است

مشاهده کلینیک زیبایی