سوال کاربر

تا چند وقت بعد از قطع قرص راکوتان میتوان باردار شد

تاریخ ثبت : 1401/01/13
پاسخ سایت

پاسخ سایت


تا چند وقت بعد از قطع قرص راکوتان میتوان باردار شد؟

پس از حدود 2 ماه و برای اطمینان بیشتر پس از گذشت 3 ماه از قطع مصرف قرص راکوتان می توان برای بارداری اقدام کرد. فراموش نکنیم که رعایت این فاصله بسیار ضروری است.

تاریخ ثبت : 1401/01/13

پاسخ N.i


ضروری است که مصرف قرص راکوتان با دوره بارداری تداخلی نداشته باشد. اگر قرص راکوتان مصرف می کنید، اجازه دهید سه ماه از آخرین نوبت مصرف این قرص بگذرد و سپس برای بارداری اقدام کنید.

تاریخ ثبت : 1401/08/08
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


تا چند وقت بعد از قطع قرص راکوتان میتوان باردار شد بارداری بعد از قطع قرص راکوتان چه مدت بعد از قطع مصرف قرص راکوتان میشه باردار شد

مشاهده کلینیک زیبایی