سوال کاربر

برای از بین بردن سریع جای جوش چه کار کنیم

تاریخ ثبت : 1401/01/13
پاسخ سایت

پاسخ سایت


برای از بین بردن سریع جای جوش چه کار کنیم؟

رفع جای جوش به خصوص اگر این لک ها قدیمی باشند، نیاز به کمی صبر و حوصله دارد. چه روشهای خانگی و چه تکنیکهای پزشکی برای ترمیم و بازسازی پوست نیاز به زمان دارند. با این حال مصرف داروهایی که پزشک تجویز می کند، می توانند در رفع سریع جای جوش تاثیرگذار باشند.

تاریخ ثبت : 1401/01/13
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


برای از بین بردن سریع جای جوش چه کار کنیم برای رفع سریع جای جوش چه کار کنیم

مشاهده کلینیک زیبایی