سوال کاربر

آیا قرص راکوتان باعث عقب افتادن پریود میشود؟

تاریخ ثبت : 1401/01/13
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا قرص راکوتان باعث عقب افتادن پریود میشود؟

عقب افتادن دوره قاعدگی، افزایش دوره قاعدگی و افزایش میزان دردهای حاصل از قاعدگی از جمله عوارضی است که مصرف قرص راکتان به همراه دارد. البته این دسته از عوارض پس از قطع مصرف قرص راکوتان از بین رفته و وضعیت پریود عادی خواهد شد.

تاریخ ثبت : 1401/01/13

پاسخ N.i


عقب افتادن پریود از عوارض مصرف قرص راکوتان است. اختلال در نظم پریود به خصوص در اوایل مصرف راکوتان بیشتر به چشم می خورد. تاخیر در پریود بر اثر مصرف راکوتان جای نگرانی نداشته و به مرور زمان رفع می شود.

تاریخ ثبت : 1401/08/08
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا قرص راکوتان باعث عقب افتادن پریود میشود عقب افتادن قاعدگی به خاطر مصرف قرص راکوتان

مشاهده کلینیک زیبایی