سوال کاربر

آیا زاج سفید باعث سفیدی زیر بغل میشود؟

تاریخ ثبت : 1401/01/12
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا زاج سفید باعث سفیدی زیر بغل میشود؟

زاج سفید را می توان به عنوان نرم کننده زیربغل و برای پیشگیری از تعریق زیربغل، رفع تیرگی و افزایش سفیدی زیربغل استفاده کرد. جهت استفاده، بهتر است ابتدا زیربغل را شست و سپس پودر زاج را به مدت 20 دقیقه روی پوست زیربغل مالید. این فرایند باید به صورت روزانه و مرتب انجام شود.

تاریخ ثبت : 1401/01/12
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا زاج سفید باعث سفیدی زیر بغل میشود زاج سفید برای سفیدی زیربغل استفاده از زاج سفید برای روشن کردن زیر بغل

مشاوره رایگان زیبایی