سوال کاربر

روغن ویتامین ای چند دقیقه روی پوست بماند

تاریخ ثبت : 1401/01/12
پاسخ سایت

پاسخ سایت


روغن ویتامین ای چند دقیقه روی پوست بماند؟

بهترین زمان استفاده از روغن ویتامین ای هنگام شب و قبل از خواب است. این روغن برای نفوذ و تاثیرگذاری بالا بهتر است حدود 15 دقیقه روی پوست ماساژ داده شده و تا صبح روی پوست بماند. 

تاریخ ثبت : 1401/01/12

پاسخ N.i


روغن ویتامین ای را بهتر است شب روی پوست ماساژ داد و اجازه داد که تا صبح روی پوست باقی بماند. این شکل از استفاده از روغن آرگان برای پوست، منجر به تاثیرگذاری بهتر آن در جوانسازی پوست خواهد شد. ضروری است که قبل از مالیدن روغن ویتامین ای روی پوست، پوست را شستشو دهیم تا کاملا تمیز شود.

تاریخ ثبت : 1401/11/07
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


روغن ویتامین ای چند دقیقه روی پوست بماند

مشاهده کلینیک زیبایی