سوال کاربر

آیا مزوتراپی غبغب دائمی است

تاریخ ثبت : 1401/01/12
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا مزوتراپی غبغب دائمی است؟

مزوتراپی غبغب تکنیکی است که تقریبا ماندگاری دائمی دارد. به عبارت دیگر، درصورتیکه افزایش وزن وجود نداشته باشد، رفع غبغب با مزوتراپی دائمی خواهد بود.

تاریخ ثبت : 1401/01/12

پاسخ N.i


اگر وزن ثابت و بدون افزایش باقی بماند، ماندگاری مزوتراپی غبغب دائمی خواهد بود. به طور کلی مزوتراپی غبغب اگر هم ماندگاری دائمی نداشته باشد، ماندگاری طولانی مدتی خواهد داشت.

تاریخ ثبت : 1401/04/18
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا مزوتراپی غبغب دائمی است ماندگاری مزوتراپی غبغب مدت زمان ماندگاری مزوتراپی غبغب میزان ماندگاری مزوتراپی غبغب آیا مزوتراپی غبغب همیشگی است

مشاهده کلینیک زیبایی