سوال کاربر

تعداد جلسات هایفوتراپی

تاریخ ثبت : 1401/01/12
پاسخ سایت

پاسخ سایت


تعداد جلسات هایفوتراپی :

تعداد جلسات مورد نیاز برای اجرای هایفوتراپی یک و یا دو جلسه است. هر یک از این جلسات با توجه به حجم کار ممکن است 30 تا 60 دقیقه زمان ببرد. توصیه می شود که برای ماندگاری هایفوتراپی، آن را حداقل یکبار در سال انجام داد. 

تاریخ ثبت : 1401/01/12
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


تعداد جلسات هایفوتراپی تعداد جلسات هایفو تعداد جلسات هایفوتراپی صورت هایفوتراپی در چند جلسه انجام میشود

مشاوره رایگان زیبایی