سوال کاربر

تحریک شدن در دوران قاعدگی و زمان پریودی

تاریخ ثبت : 1401/03/29
پاسخ سایت

پاسخ سایت


تحریک شدن در دوران قاعدگی و زمان پریودی :

باز بودن دهانه رحم در دوران قاعدگی، احتمال ورود آلودگی و عفونت به رحم را افزایش می دهد. از همین سبب توصیه می شود که در دوران قاعدگی رابطه جنسی نداشت. در صورت تحریک شدن در دوران قاعدگی، بهتر است رابطه نزدیکی و رسیدن به ارگاسم بدون دخول انجام شود.

تاریخ ثبت : 1401/03/29
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


تحریک شدن در دوران قاعدگی تحریک شدن در دوران پریودی

مشاهده کلینیک زیبایی