سوال کاربر

آیا زن متاهل عاشق میشود و امکان دارد که زنی که شوهر دارد هم عاشق شود

تاریخ ثبت : 1401/03/29
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا زن متاهل عاشق میشود :

عاشق شدن رویه ای ناخودآگاه است و هر انسانی در هر شرایطی ممکن است آن را تجربه کند. زنان متاهل نیز ممکن است عاشق فردی به غیر از همسر خود شوند. باید پذیرفت که گاهی عاشق شدن زن متاهل از روی بی توجهی همسر و تنهایی او اتفاق می افتد. بدیهی است که زن اگر از سمت کسی احترام و ارزش دریافت کند، عاشق او شود.

تاریخ ثبت : 1401/03/29
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا زن متاهل عاشق میشود

مشاهده کلینیک زیبایی