سوال کاربر

آیا گردن بلند زیباست و گردن بلند تاثیری در زیبا شدن دارد؟

تاریخ ثبت : 1401/03/28
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا گردن بلند زیباست :

گردن بلند در زنان یکی از معیارهای مهم زیبایی در جهان است. به طور کلی گردن نقش مهمی در زیبایی چهره دارد و بهتر ست به گونه ای آراسته شود که بلندتر دیده شود.

تاریخ ثبت : 1401/03/28

پاسخ N.i


داشتن گردن بلند و لاغر از معیارهای مهم زیبایی به شمار می رود. از همین رو است که بسیاری از عمل های زیبایی همچون لیفت گردن، در این قسمت از بدن اجرا می شود. گردن بلند منجر به بلند دیده شدن قد و همچنین زیبا دیده شدن استایل می شود.

تاریخ ثبت : 1401/09/16
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا گردن بلند زیباست

مشاهده کلینیک زیبایی