سوال کاربر

تزریق بوتاکس به صورت بهتر است یا تزریق چربی بهتره و کدام تاثیر بیشتری و بهتری داره و از کدام روش استفاده کنیم؟

تاریخ ثبت : 1401/03/27
پاسخ سایت

پاسخ سایت


تزریق بوتاکس به صورت بهتر است یا تزریق چربی بهتره :

بوتاکس و چربی با اینکه هر دو برای رفع چین و چروک پوست به کار می روند، اما می توانند کاربردهای متفاوتی داشته باشند. با تزریق چربی می توان شاهد حجم دهی نیز بود؛ درصورتیکه بوتاکس موجب حجم دهی نمی شود. ماندگاری چربی بیش از بوتاکس است. گفتنی است که نتیجه تزریق بوتاکس را می توان در طی چند ساعت و چند روز مشاهده کرد؛ اما مشاهده اولین نتایج تزریق چربی نیاز به زمان بیشتری دارد.

تاریخ ثبت : 1401/03/27
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


تزریق بوتاکس یا چربی تزریق بوتاکس بهتر است یا چربی تزریق بوتاکس بهتره یا چربی تزریق چربی به صورت بهتره یا بوتاکس تزریق بوتاکس به صورت بهتر است یا تزریق چربی

مشاهده کلینیک زیبایی