سوال کاربر

آیا زایمان پسر با دختر فرق دارد

تاریخ ثبت : 1401/03/26
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا زایمان پسر با زایمان دختر فرق دارد :

این احتمال وجود دارد که فرزند پسر دارای زایمان سخت تری نسبت به فرزند دختر باشد. نوزادان پسر در مقایسه با نوزادان دختر دارای وزن بیشتری هستند. علاوه بر این، نوزادان دختر به مراتب آسیب کمتری به غشای سلولی وارد میکنند. گفتنی که در بیشتر موارد، نوزادان پسر دارای تولد زودرسی نسبت به نوزادان دختر هستند.

تاریخ ثبت : 1401/03/26
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا زایمان پسر فرق داره آیا زایمان دختر فرق دارد آیا زایمان پسر با دختر فرق داره

مشاهده کلینیک زیبایی