سوال کاربر

آیا پسر عمو و دختر عمو محرم است یا نامحرم است

تاریخ ثبت : 1401/03/26
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا پسر عمو و دختر عمو محرم است یا نامحرم است :

پسر عمو جز محارم محسوب نمی شود. به طور کلی، افرادی که محارم یک دختر هستند عبارتند از پدر، برادر، پدربزرگ، عمو، دایی، عموی مادر یا پدر، دایی مادر یا پدر، پسر، نوه، خواهرزاده و برادرزاده.

پسر عمو و دختر عمو به همدیگه نامحرم هستند.

تاریخ ثبت : 1401/03/26
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا پسر عمو محرم است آیا پسر عمو نامحرم است آیا دختر عمو محرم است آیا دختر عمو نامحرم است

مشاهده کلینیک زیبایی