سوال کاربر

آیا جنین پسر لگد می زند یا جنین دختر

تاریخ ثبت : 1401/03/26
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا جنین پسر لگد می زند یا جنین دختر :

لگد زدن جنین در دوره بارداری یک امر طبیعی بوده و ارتباطی به جنسیت جنین ندارد. بنابراین لگد زدن جنین را نمی توان معیاری برای پسر بودن آن تلقی کرد.

تاریخ ثبت : 1401/03/26

پاسخ مبینا

سمیرا

هم جنین پسر لگد میزنه هم جنین دختر بنابراین لگد زدن جنین هیچ ارتباطی با جنسیت اش نداره 

تاریخ ثبت : 1401/12/29
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا جنین پسر لگد میزند آیا جنین دختر لگد میزند

مشاهده کلینیک زیبایی