سوال کاربر

آیا دختر پاک وجود دارد و نحوه شناخت دختر پاک چگونه است

تاریخ ثبت : 1401/03/26
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا دختر پاک وجود دارد و نحوه شناخت دختر پاک :

پاک بودن دختر ممکن است برای هر شخصی معنی خاص خود را داشته باشد. برای اغلب افراد، منظور از پاک بودن دختر نداشتن ارتباط نزدیکی و جنسی با پسر نامحرم است. در هر حال باید گفت که بله امکان وجود داشتن دختر پاک نیز وجود دارد. البته پاک بودن دختر ممکن است بر اثر انتخاب شخصی او و یا بر اثر محدودیت های اعمال شده بر وی از طرف خانواده باشد.

تاریخ ثبت : 1401/03/26
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا دختر پاک وجود دارد شناخت دختر پاک

مشاهده کلینیک زیبایی